Napisane przez: rolniczy | 22 stycznia 2011

Jak przygotować pole pod mieszankę traw i koniczyny?

Uprawa mieszanek trawiasto-motylkowych upowszechniła się wraz postępem w hodowli roślin. Głównym składnikiem mieszanek są lucerna i koniczyna, które podnoszą wartość odżywczą trawy pastwiskowej.  W miejsce zasiewów jednogatunkowych w pełni uzasadniona jest więc uprawa mieszanek trawiasto-motylkowatych. Jak odpowiednio przygotować pole pod taką mieszankę?

Uprawki jesienne

W poprzednim artykule napisałem jak wybrać gatunek koniczyny. Przejdźmy do odpowiedniego przygotowania pola. Pola pod mieszankę trzeba przygotować jesienią. Po okopowych stosuje się wapnowanie, kultywatorowanie, nawożenie fosforem i potasem, bronowanie, orkę zimową. Po zbożach, jeżeli już wcześniej zastosowano wapnowanie, kolejnymi uprawkami są: podorywka, bronowanie, nawożenie fosforem i potasem, orka zimowa. Wapnowanie stosuje się zwykle po zbiorze przedplonu lub jesienią pod orkę zimową. Na glebach lżejszych stosuje się nawozy węglanowe w ilości 0,8-1,5 t na hektar, zależnie od pH gleby, a na glebach cięższych nawozy tlenkowe w ilości 1,5-2,5 t na hektar. Nawożenie fosforem i potasem ustala się dla łącznych potrzeb rośliny ochronnej i wsiewanej mieszanki. Zależnie od zasobności gleby przy wsiewce w jęczmień dawka fosforu waha się od 50 do 100 kg, potasu od 60 do 110 kg na hektar, przy wsiewce w owies dawka fosforu waha się od 70 do 120 kg, potasu – od 80 do 130 kg na hektar.

Wsiewka ochronna

Mieszankę koniczyny z trawami wsiewa się w roślinę ochronną. Jeżeli jest nią jęczmień jary, zbierany na ziarno to najlepiej wybrać odmiany niskie, krótkosłome, odpór na wylęganie, takie jak: Maresi, Rataj czy Mobek. Też mieszankę wsiewa się w owies na zielonkę, należy zebrać go w fazie wyrzucania wiech, a jeżeli na kiszonkę – w fazie dojrzałości mlecznej.

Płytki, 1-2 cm, wysiew drobnych nasion mieszanki niczynowo-trawiastej wymaga bardzo dobrego przygotowania gleby. Po jej rozmarznięciu i częściowym obeschnięciu wierzchniej warstwy można zastosować włókę, a następnie gdy jest taka potrzeba, bronę średnią po 3-5 dniach. Dawka azotu pod mieszankę wsiewaną w jęczmień jary wynosi 50 kg na hektar, zależnie od ilości obornika danego na przedplon. Jeżeli rośliną ochronną jest owies na zielor nawożenie azotowe zwiększa się do 60 kg na hektar.

Mieszanki pastewne

Najlepsze efekty produkcyjne osiąga się przy wiosen­nym terminie siewu mieszanek. W środkowej i południowej Polsce wysiewa się je w drugiej dekadzie kwietnia. W pół­nocnej i północno-wschodniej Polsce – w trzeciej dekadzie kwietnia lub na początku maja.

Ilość wysiewu nasion rośliny ochronnej zależy od gatun­ku i rodzaju gleby. W wypadku jęczmienia na ziarno, na glebach dobrych, obsada powinna wynosić 200 roślin na metr kwadratowy, a na glebach słabszych – 250 roślin. W wypadku owsa na zielonkę przyjmuje się obsadę 450 roślin na metr kwadratowy. Rośliny ochronne sieje się w rozstawie 10-15 cm, przed wysiewem mieszanki, gdyż ich nasiona umieszcza się w glebie głębiej – na 3-5 cm. Osobnym przejazdem siewnika wysiewa się mieszankę ko­niczyny z trawami – w międzyrzędzia rośliny ochronnej lub w poprzek rzędów zbóż.

Przyjmuje się, że w przeciętnych warunkach 500-600 na­sion koniczyny na metrze kwadratowym w zasiewie czystym jest wystarczającym zagęszczeniem roślin. W lep­szych warunkach siedliskowych wystarczy 400-500 nasion na metrze kwadratowym. Jeżeli wysiewa się mieszankę dwuskładnikową, na przykład z 50-procentowym udzia­łem koniczyny i trawy, trzeba to uwzględnić, zmniejszając o połowę ilość wysiewu. W wypadku traw, jako drugiego składnika mieszanki, stosuje się z reguły połowę ilości wy­siewu w stosunku do zalecanej w siewie czystym. A zatem dla poszczególnych gatunków są to następujące ilości na hektar (przy wartości użytkowej nasion 100 proc): kostrze­wa łąkowa – 8-12 kg, kupkówka pospolita – 6-8 kg, tymot­ka łąkowa – 3-5 kg, życica trwała – 10-12 kg (odmiany diploidalne) i 12-14 kg (odmiany tetraploidalne), Festulolium – 8-12 kg.

Reklamy

Responses

  1. […] Przeczytaj jak przygotować pole pod mieszankę trawy z koniczyną. […]


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Kategorie

%d blogerów lubi to: